ขายทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวย ทะเบียนvip ทะเบียนสวยผลรวมดี ทะเบียนvip ทะเบียนกราฟฟิค แหล่งรวมทะเบียนรถเลขศาสตร์ผลรวมดีมีให้คุณเลือกเยอะที่สุด เลขเฮง เลขศาสตร์ ผลรวมทะเบียนรถ
Contact: 088-8777777
- ทำนายทะเบียนรถ
MENU

อักษรเบิ้ล“6กก6666”!!! ทุบสถิติประมูล 7 ล้านบาท< Back

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยกลุ่ม Super Series Super Number หมวดอักษรเบิ้ล “6 กก ของกรุงเทพมหานคร ออกประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้สนใจทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความพร้อมเข้าร่วมประมูลสามารถเข้าถึงหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้จากการจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษรเบิ้ล หมวด 6 กก ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถทั้ง 301 หมายเลขเป็นจำนวนมาก เฉพาะวันแรก (9 มิถุนายน 2561) จัดประมูลจำนวน 64 หมายเลข นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งสิ้น 25,776,790 บาท โดยหมายเลขทะเบียน“6กก 6666” มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคาถึง 205 ครั้ง   จนได้ผู้ชนะประมูลจากทางอินเทอร์เน็ต ในราคา 7,090,000 บาท มากกว่าราคาเริ่มต้นถึง 70 เท่า และเป็นหมายเลขที่ได้รับการเสนอราคาสูงสุด รองลงมา ได้แก่หมายเลข“6กก 6” ประมูลได้ราคา 1,800,000 บาท “6กก 666”ประมูลได้ในราคา 1,455,000 บาท, หมายเลข“6กก 9999” ประมูลได้ราคา 1,150,000 บาท, หมายเลข“6กก 8888”ประมูลได้ราคา 1,010,000 บาท ส่วนวันที่สอง (10 มิถุนายน 2561) จัดประมูลจำนวน 237 หมายเลข นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งสิ้น 15,853,189 บาท หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้สูงสุดในวันที่สอง คือ “6กก 6969ราคา 304,000 บาท ทำให้การประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด “6กก” นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งสิ้น 41,629,979 บาท ซึ่งสูงสุดเป็นลำดับที่ 5 ของการประมูลทะเบียนรถหมวดอักษรพิเศษที่มีเลขนำหน้า

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า รายได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติ ครอบคลุมทุกปัจจัย ดำเนินทุกโครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เพิ่มคุณภาพชีวิต มีคุณค่าในสังคม ตามโครงการ “Happiness for All: ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันให้ความช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 15,735 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 748,737,301 บาท จึงถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย เป็นผู้ที่มีส่วนในการช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนด้วย