ขายทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวย ทะเบียนvip ทะเบียนสวยผลรวมดี ทะเบียนvip ทะเบียนกราฟฟิค แหล่งรวมทะเบียนรถเลขศาสตร์ผลรวมดีมีให้คุณเลือกเยอะที่สุด เลขเฮง เลขศาสตร์ ผลรวมทะเบียนรถ
Contact: 088-8777777
- ทำนายทะเบียนรถ
MENU

อิทธิพลของป้ายทะเบียนรถกับผู้ขับขี่< Back

อิทธิพลของป้ายทะเบียนรถกับผู้ขับขี่

สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับบทความน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของเลขทะเบียนกับผม นายทะเบียนรถ คราวที่แล้วเราได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าประวัติความเป็นมาของความเชื่อเรื่องของตัวเลขนั้นมีที่มาอย่างไร แต่สงสัยกันไหมครับว่าแล้วเลขทะเบียนรถนั้นมันมีความเกี่ยวโยงกับเราอย่างไรในแง่ของโหราศาสตร์ วันนี้ผมนาย ทะเบียนรถ จึงจะมาขอแถลงไขเรื่องนี้ครับ

สําหรับความเชื่อเกี่ยวกับพาหนะนั้นเป็นความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับภูมิทักษาซึ่งเป็นหลักส ําคัญที่คนไทยทั่วไปนิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด โดยมักจะใช้ในการตั้งชื่อ ดูฤกษ์ ดูอิทธิพล จากแรงต่างๆ ภูมิทักษานั้นหมายถึงเทพ เทวดา ที่ประจําอยู่ดาวอัฐเคราะห์ ทั้ง 8 คือ อาทิตย์ (ประจําทิศอีสาน ใช้เลข ๑ แทน) จันทร์ (ประจําทิศบูรพา ใช้เลข ๒ แทน) อังคาร (ประจําทิศอาคเนย์ใช้เลข ๓ แทน) พุธ (ประจําทิศทักษิณใช้เลข ๔ แทน) เสาร์ (ประจําทิศหรดี ใช้เลข ๗ แทน) พฤหัสบดี (ประจําทิศประจิม ใช้เลข ๕ แทน) ราหู (ประจําทิศพายัพ ใช้เลข ๘ แทน) และศุกร์ (ประจําทิศอุดร ใช้เลข ๖ แทน)

ดังนั้นภูมิทักษาของแต่ละบุคคลก็จะติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดโดยจะเริ่มนับเป็นบริวาร> อายุ>เดช>ศรี> มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี จนครบอัฐเคราะห์ ทั้ง 8 ในส่วนของรถยนต์ และ เลขทะเบียนรถ ของเรานั้นอยู่ในเรื่องของบริวาร หมายถึง ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ผู้ที่แวดล้อม ครอบครัว มิตรสหาย คนที่รับใช้ ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปจนถึงสัตว์เลี้ยง ซึ่งตรงนี้เองที่ในอดีตกาลมีสัตว์เป็นพาหนะ ก็ย่อมต้องมีการเลือกเฟ้นหาสัตว์ที่เหมาะสม สัตว์ที่จะส่งเสริมบารมี ถ้าบริวารดีก็ย่อมส่งเสริมให้ผู้นั้น สุขสบาย ได้รับการช่วยเหลือค้ําจุนเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าหากได้บริวารที่ไม่ดีกาลกิณีให้โทษก็จะทําให้ชื่อเสียงเสื่อมเสีย ขาดที่พึ่ง กิจการทรุดโทรม แม้แต่เทพยดาทั้งหลายก็ยังต้องพึ่งพาสัตว์พาหนะที่มีลักษณะส่งเสริมบารมีของตน ไม่ว่าจะเป็นโคนนทิ (โคเผือก) พาหนะของพระศิวะ พญาครุฑพาหนะของพระวิษณุ จนถึงช้างเผือก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลแห่งการบําเพ็ญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ปรากฏในชาดกเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ จนกลายมาเป็นตําราคชลักษณ์ ซึ่งถ้าช้างที่มีลักษณะมงคลดังกล่าวก็จะถูกคัดเลือกนํามาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชพาหะแห่งองค์พระมหากษัตริย์

จะเห็นได้ว่าความเชื่อเรื่องของลักษณะของบริวารและพาหนะนั้นมีมายาวนานตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันจากสัตว์พาหนะมีชีวิตก็ได้เปลี่ยนมาเป็นยวดยานพาหนะรถยนต์ ก็ยังมีลักษณะของความเชื่อดังกล่าวติดตามมาจนเป็นที่มาของการเลือกสีและลักษณะของรถให้ถูกต้องตรงกับภูมิทักษาข องเจ้าของรถนั้น เลขทะเบียนก็เช่นกันจึงจะเห็นได้ว่า เลขทะเบียนรถสวยๆ มักจะมีราคาประมูลที่สูงมาก ด้วยเฉพาะเลขทะเบียนรถ ที่มีผลรวมถูกโฉลกทั้งตัวเลข และตัวอักษร ก็จะยิ่งมีราคาสูงกว่าเลขทะเบียนธรรมดา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลักเลขศาสตร์ก็ต้องดูไม่ให้ขัดกับหลักภูมิทักษาด้วยเพราะวันเวลาเกิดของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน จึงมีลักษณะการเกื้อหนุนจากบริวารที่แตกต่างกัน เลขทะเบียนบางตัวอาจจะเกื้อหนุนให้เจ้าของรุ่งเรือง แต่กลับทําให้เกิดอิทธิพลในแง่ร้ายของอีกคนซึ่งตรงนี้ต้องดูเป็นกรณีๆ ไป โดยเราสามารถสังเกตแบบหยาบๆ ได้ดังนี้

เกิดวันอาทิตย์ควรเลี่ยงเลข 6 เกิดวันจันทรค์ วรเลี่ยงเลข1 เกิดวันอังคารควรเลี่ยงเลข 2 เกิดวันพุธควรเลี่ยงเลข 3 เกิดวันพุธกลางคืนควรเลี่ยงเลข 5

เกิดวันพฤหัสควรเลี่ยงเลข 7 เกิดวันศุกรค์ วรเลี่ยงเลข8 เกิดวันเสารค์ วรเลี่ยงเลข4

ซึ่งก็ขอย้ําอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นการสังเกตแบบหยาบๆ เท่านั้นเพราะแต่ละคนก็จะมีตารางภูมิทักษาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวันและเวลาเกิดด้วย ซึ่งผม นายทะเบียนรถ จะมาเล่าให้ฟังกันในโอกาสต่อไปครับ